Giers-Laurila sukuseura

Kutsu 2018 sukukokoukseen

Jäsenet kutsutaan sukukokoukseen, joka pidetään Harjavallassa Emil Cedercreutzin museolla, osoitteessa Museokatu 1, sunnuntaina 30.9.2018. Klo 1200 alkaen.

Ilmoittautumiset torstaihin 20.9.2018 mennessä maksamalla osallistumismaksu 30 euroa yhdistyksen tilille. Viesti saajalle kohdassa mainitse osallistujan nimi ja mahdolliset ruoka-allergiat.

Museolla syödään lounas seisovasta pöydästä kello 12. Lounaan jälkeen pidetään kokous. Sen jälkeen on kahvit. Lopuksi voi tutustua museoon.

Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI11 4456 1020 0470 63.

Kokouksen työjärjestys:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Hyväksytään työjärjestys

6. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomukset ja tilintarkastajien kertomukset sukukokousten väliseltä ajalta

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, vahvistetaan vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle uudelle kolmivuotiskaudelle.

9. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä hallitukseen eli sukuneuvostoon

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara tilintarkastajaa

11. Keskustellaan sukutietojen päivittämisestä, digitalisoimisesta ja sukukirjan uudesta päivittämisestä/ painattamiesta.

12. Kokouksen päättäminen

Giers-Laurila sukuseuran viiri

Sukuseuran tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoitus  on selvittää Hans Vilhelm Giersin, Fredrika Otontytär Giersin ja Adam Andersson Laurilan ja Maria Liisa Simontytär Sippolan vaiheita ja historiaa sekä vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

- tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon sekä

- harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta.