Giers-Laurila sukuseura

Giers-Laurila sukuseuran viiri

Sukuseuran tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoitus  on selvittää Hans Vilhelm Giersin, Fredrika Otontytär Giersin ja Adam Andersson Laurilan ja Maria Liisa Simontytär Sippolan vaiheita ja historiaa sekä vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

- tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon sekä

- harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta.

MS Word -tiedostoSuvun jäseneksi haluavan esitiedot_lomake täytettäväksi.doc (41 kB)
Kun haluat sukuseuran jäseneksi täytä oheisen lomakkeen tiedot