Sukujuhla Harjavallassa 2018

Kutsu 2018 sukukokoukseen

Jäsenet kutsutaan sukukokoukseen, joka pidetään Harjavallassa Emil Cedercreutzin museolla, osoitteessa Museokatu 1, sunnuntaina 30.9.2018. Klo 1200 alkaen.

Ilmoittautumiset torstaihin 20.9.2018 mennessä maksamalla osallistumismaksu 30 euroa yhdistyksen tilille. Viesti saajalle kohdassa mainitse osallistujan nimi ja mahdolliset ruoka-allergiat.

Museolla syödään lounas seisovasta pöydästä kello 12. Lounaan jälkeen pidetään kokous. Sen jälkeen on kahvit. Lopuksi voi tutustua museoon.

Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI11 4456 1020 0470 63.

Kokouksen työjärjestys:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Hyväksytään työjärjestys

6. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomukset ja tilintarkastajien kertomukset sukukokousten väliseltä ajalta

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, vahvistetaan vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle uudelle kolmivuotiskaudelle.

9. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä hallitukseen eli sukuneuvostoon

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara tilintarkastajaa

11. Keskustellaan sukutietojen päivittämisestä, digitalisoimisesta ja sukukirjan uudesta päivittämisestä/ painattamiesta.

12. Kokouksen päättäminen