Sukujuhla ja -kokous Nakkilassa 2015

KUTSU/KUVIA TAPAHTUMASTA


kaikkia sukulaisia puolisoineen ja lapsineen yhteiseen sukujuhlaan ja -kokoukseen, joka järjestetään
Nakkilassa Seurakuntakodin tiloissa (kirkon vieresä) sunnuntaina 9.elokuuta 2015

 

OHJELMA

klo 10.00Jumalanpalvelus Nakkilan kirkossa jonka jälkeen kukkien lasku sukuhaudoille
-kirkkokahvit ja kirjautuminen Seurakuntakodissa messun jälkeen
klo 12.30SUKUKOKOUS
klo 13.30RUOKAILU
 
klo 14.30SUKUJUHLA JUHLAESITELMÄ, Opettaja, kirjailija Tapani Mikola:"Valtakunnan pääväylän varrella"
MUSIIKKIESITYKISÄ JA YHTEISLAULUA, harmonikkataiteilija Vesa Formunen.
Kahvit
LOPPUSANAT
SATAKUNNANLAULUTilaisuuden jälkeen mahdollisuus käydä Tappuritapahtumassa Nakkilan urehilukentällä
Ilmoittautumiset pe 31. heinäkuuta mennessä maksamalla osallistumismaksu 30 €/hlö
seuran tilille: Huittisten Säästöpankki FI11 4456 1020 0470 63
-Alle 12v maksutta mutta määrä ilmoitetaan.
-Ruoka-allergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

SUKUJUHLASSA
- saatavana sukuviirejä a 27 € €

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU 2015 on 10€/hlö 20€/perhe. Maksu ym. tilille.

KUTSUN SAAJIA PYYDETÄÄN TIEDOTTAMAAN SUKUUN KUULUVILLE TILAISUUDESTA!

LISÄTIETOJA TILAISUUDESTA sukuneuvoston jäseniltä ja netistä www.giers-laurila.net

TERVETULOA NAKKILAAN SUKUMME JUURILLE
GIERSIN JA LAURILAN SUKUSEURA R.Y.
 

 
Harri Laurila puheenjohtaja
p. 050-5992354
harri.k.laurila@gmail.com
Toivo Päivärinta sihteeri
p.02-6741073
toivo.paivarinta@gmail.com 

SUKUKOKOUS
työjärjestys
 

1.kokouksen avaus
2.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5.hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta
7.päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8.vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
9.valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä
10.valitaan kaksi toiminnan/tilintarkastajaa ja kaksi varatilin/toiminnantarkastajaa
11.muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja sukukokouksesta Nakkilassa 2015

PDF-tiedostoGiers_Laurila sukukokous Nakkila 2015.pdf (195 kB)
Pöytäkirja sukukokouksesta